חשבות שכר

חשבות שכר

שירותי חשבות שכר בפירמת דה-סבן חשבונאות ופיננסים מתנהלת בשני חלקים:
א. חישוב והפקת תלושי שכר וכל התחשיבים והפעולות הנדרשות ודיווח לרשויות, ראה פירוט בהמשך.
ב. ניהול נכסי ההון האנושי בעסק בהתאם לדרישות החוק לרבות קיום כלל המסמכים הנדרשים לתחום העסקת העובדים.

אנו מאמינים כי תפקידנו להביא את הידע המקצועי הקיים אצלנו ולהיות חלק מהשדרה הניהולית של החברה, כדי למנוע טעויות שנובעות מאי ידיעת החוק לרבות התיקונים והעדכונים שמתווספים מפעם לפעם.
בעלי העסקים נדרשים להתמודד עם מגוון רחב מאוד של נושאים (משפטיים, ניהוליים, כלכליים, מקצועיים, בנקאיים) ועוד לצד שעות עבודה אינסופיות וטיפול במשפחה ובחיים האישיים, תפקידנו להפחית חלק מהנטל שעל כתפיכם.

פירמת דה-סבן חשבונאות ופיננסים מפעילה למענכם מומחי חשבות שכר מוסמכים שיתנו מענה לכל צרכיכם בתחום ניהול כוח האדם כגון:

• מעקב שעות עבודה וניהול דוחות נוכחות
• מעקב חופשות ימי מחלה מילואים וכו'
• הפקת תלושי שכר לעובדיכם, לרבות העברתם להנהלה לאישור טרם העברתם לעובדים
• דוחות שוטפים להנהלה בדבר דוחות הנוכחות, שכר לתשלום, נלוות לשכר ועוד
• דיווחים לרשות המיסים ולמוסד לביטוח לאומי
• ביצוע התשלום לעובדים בפועל
• ביצוע תשלומים לקרנות, ביטוחים וכו'
• טיפול בהחזרי הביטוח הלאומי (מילואים לידה וכו')
• חישובי גמר חשבון לעובדים בסיום עבודתם
• דוחות להנהלה בגין הפרשות נדרשות לדוחות
• קליטת עובדים חדשים לרבות מעקב מילוי 101
• התראות להנהלה על סיום תקופת ניסיון, הצורך להתחיל בהפרשות הפנסיוניות (3/6 חודשים)
• ביצוע כלל המשימות בלוחות הזמנים הנדרשים
• עדכון ימי חג ושבתון

 

חשבות שכר

ובנוסף נמליץ ונסייע להנהלה בהתנהלות נכונה בנושאים הבאים:

• הודעה לעובד בתחילת עבודתו
• שימוע לעובד – נהלים הודעה ובמידת הצורך סיום ההתקשרות
• קיום יחסי עובד-מעביד עם נותני שירותים בחשבונית
• הסכם התקשרות עם עובד
• הסכם סודיות
• הסכם אי-תחרות
• "טופס טיולים" לעובד בתחילת ובסיום עבודתו
• אישור עובד על היעדר תביעות בסיום עבודתו
• דרישות חוק ממעסיק כגון הודעה בדבר מניעת הטרדה מינית

ניתן להתאים את השירותים הניתנים על ידנו בהתאם לצרכי עסקכם כך שעלות השירותים לא תכביד על העסק ואנו נסייע לכם לפעול נכון ולהגדיל רווחיות העסק. תנו לנו לטפל במערך העובדים והשכר ופנו זמנכם לניהול העסק.
הנכם מוזמנים לפגישה, ללא התחייבות, בה נבחן יחדיו את צרכי העסק.


  דילוג לתוכן