תזרים מזומנים

תזרים מזומנים

תזרים מזומנים הוא אחד מהיסודות הכלכליים החשובים ביותר בניהול כל עסק, ולמרבה הצער גם אחד מהעקרונות הכלכליים ממנו נוטים בעלי עסקים רבים להתעלם. יזמים צעירים, בעלי עסקים, משקיעים ומנהלים רבים ממקדים את תשומת הלב שלהם סביב הפוטנציאל העסקי. זהו התחום שקל לנו להבין אותו, לנתח אותו וליהנות מהמראה העתידי שלו בעיני רוחנו. בעודם מתמקדים בפוטנציאל העסקי, שוכחים אותם בעלי תפקידים לבחון את ההיבט הכלכלי היום יומי של התהליך למימוש אותו פוטנציאל, ובכך מעמידים בסכנה את כל המיזם כולו. כך למשל, ייתכן שיש לכם מוצר מנצח שיכול לייצר עבורכם מאות מיליוני דולרים בתוך 10 שנים, אך לאורך 10 השנים האלה אתם צפויים להוציא כספים בהיקפים כאלה שיעמידו בספק את היכולת שלכם להגיע לשנה העשירית. את זה תוכלו לגלות באמצעות ניהול נכון של תזרים המזומנים בעסק.

אז מה הוא בדיוק תזרים מזומנים?

תזרים מזומנים הוא עקרון כלכלי שבא למדוד את מאזן התקבולים וההוצאות של העסק בכל רגע נתון, את כיוון הזרם ואת עוצמת הזרם של המזומנים בעסק, ואין הכוונה פה לכסף מזומן פיזית, אלא לכסף שבאופן אבסולוטי ובמנותק מערכים פוטנציאליים. הכנסות עתידיות הן פוטנציאל, הכנסות שכבר בקופה הן מזומנים, וכך גם הוצאות והשקעות. מאחר ומטרתו של חישוב התזרים הוא להבין בדיוק מהו היקף המזומנים העומד לרשות העסק והאם הוא חיובי או שלילי, חישוב זה צריך לכלול כל הוצאה והכנסה שהיא, לרבות מיסים כמו מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות תחזוקה, שכירות, שכר ואפילו קופה קטנה.

 

תזרים מזומנים

3 סוגים של תקבולים ו-3 סוגים של הוצאות – מכסים את כל מקורות התזרים

ככלל בחישוב תזרים מזומנים יש לקחת בחשבון 3 סוגים מרכזיים של תקבולים:

1.       תקבולים שנתקבלו כתמורה ישירה במסגרת הפעילות העסקית – מכירות/ הכנסות

2.       תקבולים שנתקבלו כתמורה על השקעות של העסק

3.       תקבולים שנתקבלו במסגרת מהלכי אשראי – הלוואות, תשלומים דחויים וכן הלאה

בצד ההוצאות, יש לקחת בחשבון 3 סוגי הוצאות:

1.       תשלומים ששולמו במסגרת הפעילות העסקית וכוללות הוצאות תפעוליות, שכר, שכירות, דלק, תשתיות וכן הלאה, כמו גם הוצאות בגין עלות גולמית של קיום הפעילות (עלות חומרי גלם ובגדול העלות הכרוכה ביצירת ההכנסה)

2.       תשלומים ששולמו בגין הוצאות "חד פעמיות" או שאינן שוטפות – רכישת ריהוט משרדי, מדפסת, מחשב, נסיעות לחו"ל וכן הלאה

3.       תשלומים ששולמו בגין עלויות מימון – החזרים + ריבית עבור אשראי שנלקח על ידי העסק

כפי שניתן לראות, שלושת סוגי התקבולים מכסים למעשה את כל מקורות ההכנסה של העסק דרכם יכולים לזרום מזומנים פנימה אל קופת העסק, בעוד שלושת סוגי התשלומים משקפים את סך הערוצים דרכם יכולים לזרום מזומנים החוצה מקופת העסק. הפחתה פשוטה של סך ההוצאות מסך התקבולים תיתן את תזרים המזומנים של העסק.

תזרים מזומנים שלילי מול חיובי – לא מה שחשבתם

תזרים מזומנים שלילי הוא תזרים שמשקף מצב בו סך הוצאות המזומנים בעסק גבוה יותר מסך הכנסות המזומנים. מצב זה הוא לא מצב רע בהכרח, אבל הוא לא יכול להפוך למצב קבוע. ישנם אתגרים עימם אמור העסק להתמודד, מהלכים עסקיים אותם הוא רוצה ליישם, ובמצבים אלה ייתכן שהעסק יקלע למצב של תזרים שלילי. מצב זה חייב לקבל מענה מיידי בצורת קבלת אשראי למימון התזרים השלילי. תזרים מזומנים חיובי משקף מצב בו סך הכנסות המזומנים בעסק גבוה יותר מסך הוצאות המזומנים. מצב זה הוא לכאורה המצב הרצוי, אך גם לו יש גבול. תזרים חיובי מדי לאורך זמן רב מדי, עלול לשקף מצב בו העסק אינו ממצה את הפוטנציאל שלו, ואינו מפנה משאבים להשקעה בפיתוח היכולות והפעילות.

עריכת דו"ח תקופתי – כלי חשוב למעקב אחר פעילות העסק

את מצב התזרים יש לשקף באמצעות דו"ח תזרים מזומנים מובנה ומוגדר. דו"ח זה נבנה על ידי רואה החשבון של העסק, וארגונים בינוניים וגדולים, על ידי מחלקת הכספים הפנימית. ככלל, בחברות ישנה חובת הגשה של תזרים המזומנים אחת לשנה במסגרת הדו"ח השנתי לרשויות המס, אך כעסק, חשוב מאוד לייצר דו"ח כזה על בסיס רבעוני, חודשי, שבועי ואפילו יומי, על מנת לשמור את היד על הדופק באופן קבוע. מאחר ועריכת דו"ח תזרים מזומנים כרוכה בתהליך הכולל בתוכו שורה ארוכה של משתנים, נתונים ופרמטרים, חשוב מאוד שהדברים יבוצעו על פי מודל מובנה ומוגדר באמצעות תוכנה ממוחשבת.

הסתייעות במערכות מחשוב ואנשי מקצוע מתאימים

כיום ניתן לרכוש מערכות מחשוב המזינות את הוצאות והכנסות העסק ישירות אל דו"ח התזרים, וכל שנותר לבעל העסק לעשות הוא לבחון את התוצאה ולוודא שהדו"ח אכן כולל את כל ההוצאות וההכנסות. לחילופין, בעסקים קטנים יותר, ניתן לעשות זאת על גבי גיליון אקסל עם עמודות וסעיפים מובנים מראש שיש להזין אותם עבור כל דו"ח תקופתי. כמו כן, על פי הצורך כדאי להסתייע באנשי מקצוע מתאימים, הן לצורך ליווי מלא והן לצורך ייעוץ נקודתי.


  דילוג לתוכן