שכר

שכר הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בהעסקת עובדים, ואחד הנושאים בעולם החשבונאות שסביבו קיימים כללים, תקנות וחוקים ייחודיים במיוחד עבורו. חשבות שכר הוא תחום התמחות בעולם החשבונאי, תחום המכיל בתוכו שני מרכיבים מרכזיים:

·חישוב והפקת תלושי שכר לעובדים, בהתאם להוראות החוק והעקרונות החשבונאיים

·ניהול ההון האנושי בארגון, בהיבט התעסוקתי והחשבונאי

תהליכי החישוב לשכר העובדים הם תהליכים שיכולים להתבצע ברמות שונות של מורכבות בהתאם למאפייני ההעסקה של כל עובד, התוספות והניכויים שיש לשלב בכל תלוש שכר, הזכויות והחובות של כל עובד ביחס למעביד וביחס למדינה והמאפיינים החוזיים שתחתם מוגדר תפקידו של כל עובד בארגון. בהתאם לכך, תהליכי חשבות שכר חייבים להתבצע הן על ידי אנשי המקצוע המתאימים והן בסיוע כלי העבודה ומערכות המחשוב המתאימים לכך.

שכר וחשבות שכר

תהליכי חשבות שכר – שורה ארוכה של פרמטרים הנלקחים בחשבון

במסגרת תהליכי חשבות שכר, נלקחים בחשבון שורה ארוכה של פרמטרים, הכוללים בין היתר:

·שעות עבודה – מעקב, בקרה וניהול דו"חות נוכחות

·ימי מחלה, חופשה ומילואים – מעקב, ניכוי ותיאום

·חוקים ותקנות – חישוב השכר על פי החוק, לרבות שילוב זכויות עובד (דמי הבראה, ביטוח, פנסיה, פיצויים וכדומה)

·הפקת תלושי שכר אישיים לכל העובדים, והעברתם לאישור בצינורות הניהול

·העברת התשלום לעובדים בפועל

·חישובי מס, תנאים סוציאליים, זכויות והטבות לעובד

·דיווחים שוטפים ותקופתיים לרשויות המס והמוסד לביטוח לאומי

·קליטת עובדים והפרשת עובדים לשעבר

·ניהול כולל של פעילות השכר בארגון, לרבות בקרה ומעקב, דיווח תקופתי להנהלה וכדומה

ייעוץ וליווי מעבר לניהול השוטף של השכר בארגון

כמו כן, במסגרת שירותי חשבות שכר, נהנה הלקוח מליווי וייעוץ שוטפים סביב כל ההתנהלות החשבונאית של העסקת העובדים בארגון. למעשה, לאחר שמתבצע בנצ'מרק של נושא השכר בארגון, וחישוב השכר נכנס לתהליך שוטף וקבוע, הופכים הייעוץ והליווי למוקדי הערך שבהם נזקק הלקוח יותר מכל לשירות ותועלותיו. במסגרת תועלות אלה, יכול הלקוח לקבל את כל המידע המקצועי, העסקי, החוקי והחשבונאי הדרוש לו סביב נושאים כדוגמת:

·הסכמי התקשרות, הסכמי סודיות, הסכמי אי תחרות והסכמי עבודה

·יחסי עובד מעביד ככלל ובנסיבות מיוחדות

·תהליכי פיטורין, זכויות העובד, הזכות לשימוע, פיצויי פיטורין

·סיום עבודה בצורה מסודרת לרבות טופס טיולים, היעדר תביעות וכדומה

·ייעוץ סביב חוקים ותקנות הקשורים לעולם התעסוקה, גם מחוץ לעולם החשבונאי (מניעת הטרדה מינית למשל)

טיפול בנושא השכר ומניעת טעויות יקרות

הערך של קבלת שירותי חשבות שכר ייעודיים הוא כפול: מחד, שירותים אלה הם שירותים הכרחיים על מנת לנהל נכון את נכסי ההון האנושי של הארגון, תוך יישום תהליכים הכרחיים, ומאידך מניעת טעויות והתנהלות כושלת, לא נכונה או בלתי חוקית, טעויות שיכולות להיות כרוכות בהשלכות יקרות וכבדות עבור הארגון. בהתאם לכך, כאשר בוחרים את ספק השירות לחשבות שכר, חשוב להבין בדיוק מול מי עומדים ומה מקבלים במסגרת השירות. במקרים רבים, שירות זה מסופק על ידי רואה החשבון של הארגון, אם כי כאשר מדובר על ארגון בינוני ומעלה, רצוי להוציא את הפונקציה הספציפית לגורם מתמחה ייעודי.

אתרו את הגורם המומחה המתאים ביותר

אם אינכם בטוחים למי לפנות וכיצד לבחור את איש המקצוע המתאים, כדאי להתייעץ עם רואה החשבון שלכם במטרה ללמוד יותר על התחום ועל האופן בו תוכלו להפיק את המרב לטובת הארגון. בכל מקרה, גם אם רואה החשבון שלכם עצמו עומד על הפרק, כדאי לבחון את הקיבולת שלו לטפל בנושא השכר בארגונכם ברמה מלאה, הן במסגרת הניהול השוטף והן מעבר לכך, ועל פי הצורך לפנות לגורם מתמחה חיצוני לטובת עניין זה.


השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם:  דילוג לתוכן