בוררות עסקית

בוררות עסקית היא אולי אחת מהדרכים הטובות ביותר להמחיש מהי חשיבה עסקית מתקדמת. אל העסק שלנו אנו עשויים להביא ערכים אישיים בהם אנו מאמינים, אך במקרים רבים ערכים אלה מתנגשים עם האינטרסים העסקיים שלנו, ועם היכולת שלנו למצות את פוטנציאל העסק. ישנם מצבים רבים שבהם נעשה חוסר צדק, הן מצידכם כלפי גורם שלישי, והן מצד גורם חיצוני כלפיכם. את חוסר הצדק הזה אפשר לפתור בשורה של דרכים, אך רובן הגדול יתאפיין במריחה ועיכוב של תהליך הטיפול, מעורבות גדולה ויקרה של אנשי משפט וכלכלה, ובסופו של דבר, התמורה שתקבלו בסוף התהליך תהיה נמוכה יותר בערכה מאשר המאמץ שהשקעתם בהשגתה.

פתרון סכסוכים עסקיים מחוץ לכותלי בית המשפט

בוררות עסקית הוא מודל לפתרון בעיות עסקיות על בסיס חשיבה עסקית מתקדמת, המתחשבת במטרת העל של כל עסק: למקסם את הערך לבעלי המניות. מודל זה מאפשר לכם לעמוד על עקרונות חשובים מצד אחד, אך גם מאפשר לכם לעמוד במטרות העסקיות שלכם מצד שני. כאשר גורם שלישי מתנהל כלפיכם בחוסר צדק, ויתור מצידכם יכול להוביל להמשך התנהלותו בצורה זו בעתיד. מצד שני, מאבק על "חינוכו" של אותו גורם יכול לעלות יקר מאוד, ואף להסתיים בכשלון או בבזבוז.

בוררות בסכסוכים עסקיים, משפטיים וכלכליים

התהליך של בוררות עסקית יכול לכלול בתוכו שורה של סיטואציות עסקיות, חלקן בעלות אוריינטציה כלכלית מובהקת, וחלקן בעלות אוריינטציה משפטית גרידא. בתהליך זה, נדרשת הסכמה של שני הצדדים לאפשר לגוף הבורר לבחון את המקרה שלהם, ולגבש המלצה מחייבת עבור הצדדים. ללא קבלת המחוייבות לתוצאות הבוררות אין למהלך כזה כל ערך. ישנם מקרים בהם התהליך מנוהל על ידי גורם אחד, חיצוני לכאורה לשני הצדדים, או על ידי מספר גורמים, שחלקם מייצגים את צד א' וחלקם את צד ב', בנוסף לגורם הנייטרלי. מודלים אלה נועדו להעניק לצדדים את היכולת לתת אמון בתהליך עצמו, כך שבסופו יקבלו עליהם כל החלטה שתתקבל.

בוררות עסקית

תחום מסודר ומוסדר במסגרת החקיקה הישראלית

אם חשבתם שבוררות הוא תחום ערטילאי ומעורפל, אז בהחלט יש לנו מה לחדש לכם. נושא זה מעוגן בחוק הישראלי במסגרת חוק הבוררות, תשכ"ח 1968. בחוק זה מפורטים הכללים לביצוע בוררות מכל סוג, הסמכויות השונות ובעלי התפקידים השונים, וכן הכללים החלים על תוצאות התהליך. בתחום זה ישנם מספר מסלולים שונים מהם יכולים הצדדים לבחור את המסלול המתאים להם ביותר, בהסכמה. מסלולים אלה כוללים, בין היתר:

·         במסלול פסק סופי – מסלול עם פסק סופי מכריע ומחייב

·         במסלול ערעור בזכות – מסלול המיועד למתן זכות הערעור סביב טעויות שנפלו בתהליך הבוררות

·         מסלול ערעור ברשות – מסלול המעמיד את זכות הערעור כזכות הניתנת ברשות בית המשפט

·         מסלול בייסבול – מסלול להכרעה בין הצדדים על בסיס הצעותיהם לפתרון – קבלת ההצעה העדיפה

·         מסלול מגשר – מסלול יצירתי שמיועד להכריע את הסכסוך בגישה יותר מגשרת ופייסנית

·         מסלול מקוצר – מסלול להכרעה בסכסוך על בסיס מסמכים בלבד

אפשרות לקבלת ייצוג משפטי ומקצועי מלא עבור כל צד בתהליך

בתהליך הבוררות ישנה זכות לכל צד לקבל ייצוג משפטי מלא. ייצוג זה ניתן על ידי עורכי דין המתמחים בתחום זה, ובמסגרתו יכולים להשתתף גם אנשי מקצוע בנושאים הרלוונטיים לנסיבות המקרה. כך למשל, בתהליכי בוררות רבים מעורבים אנשי כלכלה ופיננסים ואנשי אסטרטגיה עסקית מעבר לצוות המשפטי, וזאת על מנת להביא את הצד המקצועי במלואו, ולשקף אותו על פי האינטרסים של הצד המגייס את אנשי המקצוע. הדבר דומה להצגת חוות דעת מקצועית בתהליך משפטי רגיל, ויש לו משמעות רבה והשפעה רבה על תוצאות התהליך.

ניהול התהליך על ידי אנשי משפט ואנשים רמי דרג

כאמור, נושא הבוררות הוא נושא שמעוגן בחוק, וחייב להתנהל על פי הכללים המצויינים בו. השימוש מודל הבוררות מהווה אינטרס מובהק של המערכת המשפטית בישראל, שכן הוא מאפשר למערכת לדלל את לחץ העבודה, ולשחרר תיקים רבים למסלול זה. יחד עם זאת, השגת הדין והצדק במסלול זה חייבת להיות קו מנחה ותנאי הכרחי להצלחתו, ואם כל אחד מהצדדים יכול להוכיח שהתהליך לא התנהל על פי הכללים החלים בחוק, הוא יכול להביא את המקרה לבית משפט על מנת לשלול את תוצאות התהליך. מאחר ותהליכי בוררות מנוהלים בדרך כלל על ידי שופטים ואנשים בעלי שם ומעמד, מקרים אלה הם נדירים.


השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם:  דילוג לתוכן