הצהרת הון

הצהרת הון מהווה דוח משלים ליחידים ובו תמונת מצב נכסי והתחייבויות היחיד.
הצהרת ההון מנתוני עסקים בהם לא מוגש מאזן במסגרת הדוחות הכספיים (כגון אצל עצמאי) (יש לדווח על חייבים וזכאים ועל יתרות בנק ומזומן), נתוני עסקים בהם מוגש מאזן (מה יתרת החוב של בעל העסק), נתונים אישיים וכן נתונים גם על אחרים כגון האם מגיש ההצהרה משמש מיופה כוח בחשבונות של אחרים לרבות פרטי אותם החשבונות.
הצהרת ההון אינה דוח העומד בפני עצמו אלא משמש את רשות המיסים כהשוואה לשינויים בהון היחיד.
הצהרת ההון מוגשת בד"כ אחת ל-5 שנים ואולם אנו נתקלים לא פעם בהצהרות הון בהן פערי השנים מהותיים ביותר (20 שנה!)

 

 

הצהרת הון

 

רשות המיסים בוחנת את השינויים בהון באופן הבא:

 

הצהרת הון קודמת (בסיס)
• בתוספת הכנסות כפי שדווחו במהלך השני עד להצהרה נוכחית
• בניכוי תשלומי מיסים ותשלומי ביטוח לאומי
• בניכוי הוצאות מחיה לפי טבלאות מחיה (סטטיסטיקות של רשות המיסים)
• מתקבל ההון הצפוי לפי רשות המיסים
• בניכוי ההון לפי הצהרה נוכחית
• מתקבל סכום שבעיני רשות המיסים מהווה הכנסה

 

הכנסה זו נקראת "הכנסה לפי הצהרת הון" והיא חייבת במס, בד"כ נפרסת על "השנים הפתוחות" (שנים שבהן אין שומה סופית וטרם התיישנו)
נדגיש כי תקדימים משפטיים רבים סללו את הדרך לגביית מס פשוטה וקלה לרשות המיסים, ובאותו הזמן נטל ההוכחה נופל על הנישום.
מהאמור לעיל יש להיערך לכל הצהרת הון בקפידה ולשים דגש על ביצוע השוואת הון לבחינת השלכות ההצהרה החדשה.

אנו ממליצים בחום שלא להגיש הצהרת הון לבד וכלאחר יד. לא פעם אנו נתקלים בקושי ממשי בתיקון הצהרות הון קודמות שהוגשו עצמאית ע"י נישומים. מה גם שנוצר קושי באיסוף נתונים והוכחה שההצהרה הקודמת שגוייה.
גם בהתייחס למועד הגשת הצהרת ההון לא פעם אנו נתקלים באיחורים ופיגורים. יש להבין כי קנסות הפיגור מוטלות רק במועד ההגשה ומוטלות אוטומטית. נישומים רבים מבלבלים בין עיצום כספי המוטל לבין הקנס בגין הפיגור.
עם קבלת דרישה להצהרת הון יש לפנות מידית לרואה החשבון המייצג ולבקש הסבר על הצהרת ההון ועל ההון הצפוי בעיני רשות המיסים (לרואה החשבון המייצג יש את הנתונים) וכמו כן לקבל מרואה החשבון המייצג את הנתונים הנגזרים מהעסק. כל זאת לצורך השוואה עם הנכסים הנספרים.
לא פעם נישומים נדרשים לתשלומי מיסים ואינם מבינים מה מקור הדרישה.

הצהרת ההון הינה דוח לכל דבר ועניין ומחייבת הגשת הדוח באופן מחושב ומקצועי


השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם:  דילוג לתוכן